Genealogia

SCUOLA DI ARTI MARZIALI TRADIZIONALI

I SHEN CHIA

la tua scuola di arti marziali dal 1998

Kung Fu Tai Chi Chuan Yang

Genealogia

Albero genealogico famiglia Yang

Yang Fu Kui (Lu Chan) (1799-1872)

Yang Jian (Jian Hou) (1839-1917)

Yang Zhao Quing (Cheng Fu) (1883-1936)

Yang Zhen Guo (1928-)

Yang Hong Fang (Fem. 1969-)

Yang Juan Fang (Fem. 1968-)

Yang Zhi Fang (1959-)

Yang Lu (Fem. 1988-)

Yang Jun Fang (Fem. 1956-)

Yang Yong Fang (1953-)

Yang Ning (Fem. 1981-)

Yang Zhen Duo (1926-)

Yang De Fang (1952-)

Yang Xue Qin (Fem. 1979-)

Yang Yong (1978-)

Yang Dao Fang (1947-)

Yang Bin (1972-)

Yang Ya Xian (Fem. 1999-)

Yang Jun (1968-)

Jason Yajie Yang (2002-)

Yang Ya Ning (Fem. 1992-)

Yang Zhen Ji (1921-)

Yang Zhen Ming (Shou Zhong) (1910-1985)

Yang Yi Li (Fem.)

Yang Ma Li (Fem.)

Yang Di Er (Fem.)

Yang Mei Lan (Fem.)

Yang Xiao Ji (dead early)

Yang Zhao Yuan (died young)

Yang Cong

Yang Zhao Xiong (Shao Hou) (1862-1930)

Yang Zhen Sheng (1878-1939)

Yang Yu Pin (1935-)

Yang Min Xia (Fem. 1969-)

Yang Zi Min (1966-)

Yang Yong Jun (1962-)

Yang Fan (1989-)

Yang Wen Zhong (Jin Pin) (1931-1989)

Yang Su Ying (Fem. 1965-)

Yang Shu Ying (Fem. 1963-)

Yang Shu Fang (Fem. 1950-)

Yang Shu Lin (1958-)

Yang Jie (1982-)

Yang Shu Min (1956-)

Yang Jing (Fem. 1981-)

Yang Wen Bin (Pin Er) (1927-)

Yang Yue Mei (Fem. 1958-)

Yang Yong (1956-)

Yang Dan Dan (1983-)

Yang Yu (Ban Hou) (1937-1892)

Yang Zhao Pen (Ling Xiao) (1872-1930)

Yang Qi (Feng Hou) (morto giovane)